שומאכר ודיימון היל עוד ידהרו ב-350 קמ"ש באשדוד – מעריב

שומאכר ודיימון היל עוד ידהרו ב-350 קמ"ש באשדוד – מעריב